ประชาสัมพันธ์ “‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’”

ITA2024

ข่าวประชาสัมพันธ์มาใหม่

เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2567 

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) รหัส ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๒๕-๐๔ สายบ้านดอนตะโน บ้านโนนกาหลงน้อย ตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

อ่านเพิ่มเติม