ประชาสัมพันธ์ “‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’”

ITA2024

ข่าวประชาสัมพันธ์มาใหม่

เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์วาสารข่าวเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ราย 3 เดือน ฉบับที่ 40 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (เมษายน-มิถุนายน)

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ขอประชา

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน Big CIeaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 1 กรกฏาคม 2567 เวล

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเปิดอาคารหอประชุมตำบลนาโพธิ์ (หลังใหม่)

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เว

อ่านเพิ่มเติม