ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) รหัส ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๒๕-๐๔ สายบ้านดอนตะโน บ้านโนนกาหลงน้อย ตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

อ่านเพิ่มเติม