[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 2.0
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
netty
[ มือใหม่ ]
2
บทความ blog ล่าสุดโดย
แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์netty
ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษnetty


  


ชื่อโครงการสถานะความคืบหน้า%
รหัสโครงการ #1การพัฒนางานฝ่ายปกครองวางแผน10
รหัสโครงการ #3การพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนเปิด57
รหัสโครงการ #2การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านดนตรีเปิด50

22 / ส.ค. / 2559 : ( 6 / ) โดย poothailand
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางแปง ดาราช
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางแปง ดาราช
3 / พ.ค. / 2559 : ( 116 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3 / พ.ค. / 2559 : ( 107 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ งป.2558
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ งป.2558
2 / พ.ค. / 2559 : ( 110 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
13 / มี.ค. / 2559 : ( 68 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (สถ.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็ม
ประกาศประกวดราคาจ้าง
13 / มี.ค. / 2559 : ( 112 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (สถ.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็ม
ประกาศราคากลาง
8 / มี.ค. / 2559 : ( 31 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ที่จอดรถประจำเทศบาลตำบลนาโพธิ์
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ที่จอดรถประจำเทศบาลตำบลนาโพธิ์
8 / ก.พ. / 2559 : ( 104 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศการกำหนดราคากลาง จัดซื้อถึงขยะแบบมีฝาปิด แบบเหลี่ยม ขนาด ๑๒๐ ลิตร ๒ ล้อ
ประกาศการกำหนดราคากลาง จัดซื้อถึงขยะแบบมีฝาปิด แบบเหลี่ยม ขนาด ๑๒๐ ลิตร ๒ ล้อ
1 / ธ.ค. / 2558 : ( 56 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน(แบบตอกเสาเข็ม) ตามแบบสน.สท.อนุบาล 8  หมู่ที่ 7 บ้านขุมคำ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
12 / พ.ย. / 2558 : ( 101 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์โครงก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (แบบตอเสาเข็ม) ตามแบบ สน.สท.อนุบาล ๘ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1

17 / ส.ค. / 2559 : ( 7 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
16 / ส.ค. / 2559 : ( 7 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559
16 / ส.ค. / 2559 : ( 8 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์
กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติในเขตพื้นตำบลนาโพธิ์

31 / ก.ค. / 2559 : ( 32 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กิจกรรมร่วมรณรงค์การออกเสียงประชามติระดับอำเภอ ประจำปี 2559
กิจกรรมร่วมรณรงค์การออกเสียงประชามติระดับอำเภอ ประจำปี 2559

การเข้ารับเกียรติบัครการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท (EHA 4001) ( 6 / ) โดย wanatchaya
โครงการเพิ่มพูนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.นาโพธิ์ ( 97 / ) โดย wanatchaya
โครงการค่ายพุทธยุวชนคุณธรรมนำชีวิต ประจำปี 2559 ( 95 / ) โดย admin
โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ( 88 / ) โดย admin
โครงการชุมชนห่างไกลยาเสพติด ( 118 / ) โดย sawangjit
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ( 108 / ) โดย sawangjit
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ( 148 / ) โดย sawangjit
โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุโทรคมนาคม ( 219 / ) โดย charin
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของราษฎรและบุคลากรเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2558 ( 337 / ) โดย charin

10 / ก.ค. / 2559 : ( 86 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วารสารข่าวเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ฉบับที่ 7
วารสารข่าวเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ฉบับที่ 7 
12 / พ.ค. / 2559 : ( 97 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เอกสารเพิ่มเติม แบบฟอร์มขออนุญาตเปิดตลาด

เอกสารเพิ่มเติม  แบบฟอร์มขออนุญาตเปิดตลาด

12 / พ.ค. / 2559 : ( 144 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เทศบัญญัติตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
12 / พ.ค. / 2559 : ( 114 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เทศบัญญัติตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2559
เทศบัญญัติตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2559

[ 10 / ก.ย. / 2558 ] คู่มือประชาชนตำบลนาโพธิ์ (อ่าน : 6 / ดาวน์โหลด : 5 ) โดย sawangjit
[ 13 / ส.ค. / 2558 ] ปกหน้าคู่มือประชาชน (อ่าน : 4 / ดาวน์โหลด : 3 ) โดย wanatchaya
[ 13 / ส.ค. / 2558 ] คู่มือการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย wanatchaya
[ 13 / ส.ค. / 2558 ] คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย wanatchaya
[ 13 / ส.ค. / 2558 ] คู่มือการขอรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย wanatchaya
[ 13 / ส.ค. / 2558 ] คู่มือการระงับเหตุสาธารณภัย (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย wanatchaya
[ 13 / ส.ค. / 2558 ] คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์ (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย wanatchaya
[ 13 / ส.ค. / 2558 ] คู่มือการขอข้อมูลข่าวสาร (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย wanatchaya
[ 13 / ส.ค. / 2558 ] คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถม (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย wanatchaya
[ 13 / ส.ค. / 2558 ] คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียน ป.1 (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย wanatchaya


 • ห้องนั่งเล่น
 • 3  
 • เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่
 • 1  


  หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
  โดย
  วันที่
  00015 : เทิดทูลสถาบัน(14/1)
  ร้อย ปจว.๒
  15 ส.ค. 2559 : 03:14
  00014 : ขอนำเสนอโครงการ(94/0)
  มสธ.ท้องถิ่น
  13 มิ.ย. 2559 : 21:24
  00011 : ทดสอบโพสภาพใหม่ (296/0)
  admin
  11 ส.ค. 2557 : 01:34
  00010 : ทดสอบโพสภาพ (353/1)
  admin
  11 ส.ค. 2557 : 01:16  นายสว่าง วงศ์ใหญ่
  นายกเทศมนตรี
  นายเดชศักดิ์ พระเมเด
  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านประปา)


  << สิงหาคม 2559 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      

  10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า
  (ชม 8 ครั้ง)
  (ชม 14 ครั้ง)
  (ชม 7 ครั้ง)
  (ชม 13 ครั้ง)
  (ชม 69 ครั้ง)
  (ชม 7 ครั้ง)
  (ชม 7 ครั้ง)
  (ชม 36 ครั้ง)
  (ชม 71 ครั้ง)
  (ชม 73 ครั้ง)
  (ชม 27 ครั้ง)
  (ชม 30 ครั้ง)
  (ชม 62 ครั้ง)
  (ชม 26 ครั้ง)
  (ชม 61 ครั้ง)

   เริ่มนับ 2 / มิ.ย. / 2557
  ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
  ขณะนี้
  1 คน
  สถิติวันนี้
  4 คน
  สถิติเดือนนี้
  136 คน
  สถิติปีนี้
  1106 คน
  สถิติทั้งหมด
  3072 คน
  (Show/hide IP)
  e-Learning


  เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาโพธิ์
  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
  Based on : Maxsite1.10 Modified to เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 2.0