[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 2.0
เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
netty
[ มือใหม่ ]
2
บทความ blog ล่าสุดโดย
แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์netty
ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษnetty


  


ชื่อโครงการสถานะความคืบหน้า%
รหัสโครงการ #1การพัฒนางานฝ่ายปกครองวางแผน10
รหัสโครงการ #3การพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนเปิด57
รหัสโครงการ #2การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านดนตรีเปิด50

22 / ส.ค. / 2559 : ( 15 / ) โดย poothailand
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางแปง ดาราช
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางแปง ดาราช
3 / พ.ค. / 2559 : ( 132 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3 / พ.ค. / 2559 : ( 121 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ งป.2558
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ งป.2558
2 / พ.ค. / 2559 : ( 115 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
13 / มี.ค. / 2559 : ( 79 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (สถ.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็ม
ประกาศประกวดราคาจ้าง
13 / มี.ค. / 2559 : ( 117 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑-๘๐ คน (สถ.ศพด.๒) แบบตอกเสาเข็ม
ประกาศราคากลาง
8 / มี.ค. / 2559 : ( 42 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ที่จอดรถประจำเทศบาลตำบลนาโพธิ์
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ที่จอดรถประจำเทศบาลตำบลนาโพธิ์
8 / ก.พ. / 2559 : ( 108 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศการกำหนดราคากลาง จัดซื้อถึงขยะแบบมีฝาปิด แบบเหลี่ยม ขนาด ๑๒๐ ลิตร ๒ ล้อ
ประกาศการกำหนดราคากลาง จัดซื้อถึงขยะแบบมีฝาปิด แบบเหลี่ยม ขนาด ๑๒๐ ลิตร ๒ ล้อ
1 / ธ.ค. / 2558 : ( 59 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน(แบบตอกเสาเข็ม) ตามแบบสน.สท.อนุบาล 8  หมู่ที่ 7 บ้านขุมคำ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
12 / พ.ย. / 2558 : ( 104 / ) โดย charin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์โครงก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (แบบตอเสาเข็ม) ตามแบบ สน.สท.อนุบาล ๘ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1

12 / ก.ย. / 2559 : ( 13 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างใกล้ยาเสพติด
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด


1 / ก.ย. / 2559 : ( 10 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ภาพโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ปี 59
ภาพโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ปี 59
17 / ส.ค. / 2559 : ( 14 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
16 / ส.ค. / 2559 : ( 16 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะต้นทาง ( 8 / ) โดย wanatchaya
ภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนตำบลนาโพธิ์ ปี 2559 ( 6 / ) โดย wanatchaya
การเข้ารับเกียรติบัครการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท (EHA 4001) ( 12 / ) โดย wanatchaya
โครงการเพิ่มพูนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.นาโพธิ์ ( 102 / ) โดย wanatchaya
โครงการค่ายพุทธยุวชนคุณธรรมนำชีวิต ประจำปี 2559 ( 107 / ) โดย admin
โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ( 93 / ) โดย admin
โครงการชุมชนห่างไกลยาเสพติด ( 122 / ) โดย sawangjit
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ( 116 / ) โดย sawangjit
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ( 153 / ) โดย sawangjit
โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุโทรคมนาคม ( 223 / ) โดย charin

10 / ก.ค. / 2559 : ( 91 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วารสารข่าวเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ฉบับที่ 7
วารสารข่าวเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ฉบับที่ 7 
12 / พ.ค. / 2559 : ( 103 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เอกสารเพิ่มเติม แบบฟอร์มขออนุญาตเปิดตลาด

เอกสารเพิ่มเติม  แบบฟอร์มขออนุญาตเปิดตลาด

12 / พ.ค. / 2559 : ( 157 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เทศบัญญัติตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559
12 / พ.ค. / 2559 : ( 118 / ) โดย wanatchaya
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เทศบัญญัติตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2559
เทศบัญญัติตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2559

[ 26 / ก.ย. / 2559 ] คู่มือประชาชนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย wanatchaya
[ 26 / ก.ย. / 2559 ] คู่มือประชาชนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย wanatchaya
[ 26 / ก.ย. / 2559 ] คู่มือประชาชนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย wanatchaya
[ 26 / ก.ย. / 2559 ] คู่มือประชาชนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย wanatchaya
[ 26 / ก.ย. / 2559 ] คู่มือประชาชนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย wanatchaya
[ 26 / ก.ย. / 2559 ] คู่มือประชาชนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย wanatchaya
[ 26 / ก.ย. / 2559 ] คู่มือประชาชนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย wanatchaya
[ 26 / ก.ย. / 2559 ] คู่มือประชาชนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย wanatchaya
[ 26 / ก.ย. / 2559 ] คู่มือประชาชนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย wanatchaya
[ 26 / ก.ย. / 2559 ] คู่มือประชาชนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย wanatchaya


 • ห้องนั่งเล่น
 • 3  
 • เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่
 • 1  


  หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
  โดย
  วันที่
  00015 : เทิดทูลสถาบัน(22/1)
  ร้อย ปจว.๒
  15 ส.ค. 2559 : 03:14
  00014 : ขอนำเสนอโครงการ(100/0)
  มสธ.ท้องถิ่น
  13 มิ.ย. 2559 : 21:24
  00011 : ทดสอบโพสภาพใหม่ (300/0)
  admin
  11 ส.ค. 2557 : 01:34
  00010 : ทดสอบโพสภาพ (358/1)
  admin
  11 ส.ค. 2557 : 01:16  นายสว่าง วงศ์ใหญ่
  นายกเทศมนตรี
  นางธิติมา สายสี
  พนักงานทำความสะอาด


  << กันยายน 2559 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  

  10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า
  (ชม 15 ครั้ง)
  (ชม 20 ครั้ง)
  (ชม 11 ครั้ง)
  (ชม 19 ครั้ง)
  (ชม 75 ครั้ง)
  (ชม 10 ครั้ง)
  (ชม 11 ครั้ง)
  (ชม 39 ครั้ง)
  (ชม 76 ครั้ง)
  (ชม 77 ครั้ง)
  (ชม 32 ครั้ง)
  (ชม 38 ครั้ง)
  (ชม 63 ครั้ง)
  (ชม 27 ครั้ง)
  (ชม 63 ครั้ง)

   เริ่มนับ 2 / มิ.ย. / 2557
  ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
  ขณะนี้
  1 คน
  สถิติวันนี้
  3 คน
  สถิติเดือนนี้
  109 คน
  สถิติปีนี้
  1239 คน
  สถิติทั้งหมด
  3205 คน
  (Show/hide IP)
  e-Learning


  เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาโพธิ์
  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
  Based on : Maxsite1.10 Modified to เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 2.0