ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง(สายทางบ้านค่าย-บ้านโนนเจริญ)หมู่ 7

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ