แถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา ปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วน ,ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงโดยร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สงบนิ่ง และกล่าวคำปฏิญาณตน ซึ่งนำกล่าวโดย นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา ปลัดเทศบาล..หลังจากนั้น นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้กล่าวทักทายและกล่าวเน้นย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ วินัยของทางราชการ

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ

แสดงความคิดเห็นของท่าน