ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรุงถนนลูกรัง(สายทางหนองแต้-เขตตำบลกุดประทาย)หมู่ 5

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ