การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

https://www.npbb.go.th/category/news-promote/

https://www.facebook.com/naphobuntharik?_rdc=1&_rdr

https://www.npbb.go.th/2022/03/24/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99/
https://www.npbb.go.th/2021/12/01/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a/

https://www.npbb.go.th/category/news-project/

https://www.npbb.go.th/category/news-project/result-project-month/

https://www.npbb.go.th/category/news-project/result-project-year/

https://www.npbb.go.th/category/ita/

https://www.npbb.go.th/category/ita/page/4/

https://www.npbb.go.th/2021/09/21/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/

https://www.npbb.go.th/category/ita/page/4/

https://www.npbb.go.th/2021/09/21/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-2/

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ

ดูหน้านี้ : 1107
วันนี้: 1
รวมทั้งหมด: 185701

แสดงความคิดเห็นของท่าน