โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพื่อหมู่บ้านสะอาด ประจำปี 2565

วันที่ 31 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพื่อหมู่บ้านสะอาด ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 3,หมู่ 10 และหมู่ 7

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ

แสดงความคิดเห็นของท่าน