ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลโพธิ์ ได้ลงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตะโนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์เจริญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่คณะครูและเด็กนักเรียนด้วย

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ

แสดงความคิดเห็นของท่าน