ประกาศการขึ้นบัญชีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานทั่วไป

การขึ้นบัญชีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นเจ้าพนักงานทั่วไป

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ

แสดงความคิดเห็นของท่าน