ประกาศปิดตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การปิดตลาดนัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศเลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจะแจ้งให้ทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็นของท่าน