โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมเนื่องในวันสำคัญของชาติ

เนื่องในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ พร้อมข้าราชการ พนักงานในสังกัด นายอนุชิด สีแสด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 อสม.หมู่ 11 ประชาชนทั่วไป และ พ.ต.อ.อุทัย ปุชิน ผู้กำกับสภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้าบริเวณหอประปา หมู่ที่ 11 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็นของท่าน