โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ แก่นายหนูเกณฑ์ แวววงศ์ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่ที่ 1

คุณธรรมนำท้องถิ่น ของกินข้าวปุ้น ซาว มะลิข้าวพันธุ์ดี
ท้องที่ปู่ตา ชาวประชาได้ดื่มกิน น้ำไหลรินสร้างซับ

แสดงความคิดเห็นของท่าน