ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ นายสุตัน ทองคำ รองนายกเทศมนตรี และดร.อนิรุทธิ์ ภาวะนา ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 6 อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

แสดงความคิดเห็นของท่าน