วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้อ่านสารจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล ,ข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน