งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดร.อนิรุทธิ์ ภาวะนา ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ นางรุ่งศศิธร ศรีสมบูรณ์ ผอ.กองการศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรกองการศึกษา ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ

แสดงความคิดเห็นของท่าน