ตรวจความก้าวหน้างานโครงสร้าง

วันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะกรรมการการตรวจรับงานจ้าง เเละทีมงานกองช่าง ลงพื้นที่ ตรวจงานความก้าวหน้าของ งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (สายบ้านค่าย-บ้านขุมคำ)

แสดงความคิดเห็นของท่าน