มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ให้แก่ประชาชน

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ให้แก่ประชาชนภายในตำบลนาโพธิ์ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน