จิตอาสาปลูกป่าตามโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมด้วยจิตอาสาและประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ วัดห้วยไทรเจริญธรรม

แสดงความคิดเห็นของท่าน