การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.นาโพธิ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินการเปิดเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน