การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของเทศบาลตำบลนาโพธิ์

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิคมพระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ สังกัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ และในวันและเวลาเดียวกันได้มอบหมายให้ นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน