โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 90 ล้านต้น” ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วน, ข้าราชการ, พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมด้วยสถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ ,ผู้นำชุมชนโรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย, อสม. ,จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 90 ล้านต้น” ประจำปี 2565 ณ สำนักสงฆ์โนนน้ำแซบ บ้านดอนตะโน ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็นของท่าน