ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลนาโพธิ์ มอบรถโยก 3 ล้อสำหรับผู้พิการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วน, ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการส่งมอบรถสามล้อแบบโยกสำหรับผู้พิการให้แก่ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ จำนวน 5 คัน เพื่อใช้สำหรับอำนวยประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

แสดงความคิดเห็นของท่าน