ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บริเวณข้างโรงเรียนนาโพธิิ์วิทยา บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็นของท่าน