ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ซอยโนนป่าจิก จากบ้านนางไพรศรี คุณคง ถึง บ้านนางบังอร แสนทวีสุข)หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของท่าน