ประชาสัมพันธ์”ระบบรับเรื่องร้องเรียน แจ้งซ่อม และปัญหาเมือง (Traffy Fondue : ฟองดูว์)

*** ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลตำบลนาโพธิ์…..การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แบบง่ายๆ และรวดเร็วผ่านทาง “ระบบรับเรื่องร้องเรียน แจ้งซ่อม และปัญหาเมือง (Traffy Fondue : ฟองดูว์) ได้แก่

14 ประเภทปัญหาที่รับแจ้ง 1) ความสะอาด ขยะ 2) ไฟฟ้า ประปา 3) ไฟถนนเสีย 4) ถนน ทางเท้า 5) อาคารสถานที่ชำรุด 6) อุปกรณ์ครุภัณฑ์ชำรุด 7) จุดเสี่ยง 8) สาธาณภัย: น้ำท่วม ไฟไหม้ เผาไหม้ 9) ต้นไม้ กลิ่น เสียง สัตว์ 10) ขึ้นทะเบียน ประชาสัมพันธ์ 11) ความช่วยเหลือ 12) สุขภาพ 13) เบาะแสทุจริต 14) อื่นๆ โดยการแสกน QR cord ดังนี้

แสดงความคิดเห็นของท่าน