ประชาสัมพันธ์งานบริการสาธารณะเทศบาลตำบลนาโพธิ์

งานไฟฟ้าและประปา สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ออกดำเนินการตั้งตั้งไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ ตามถนนและบริเวณจุดที่เสี่ยงภายในเขตตำบลนาโพธิ์ เพื่อเป็นการส่องสว่างสำหรับผู้ที่สัญจรไป-มาในเวลากลางคืนและยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในตอนกลางคืนอีกด้วย

ดูหน้านี้ : 120
วันนี้: 1
รวมทั้งหมด: 185711

แสดงความคิดเห็นของท่าน