การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอบุณฑริก (ฉลองการจัดงานจัดตั้งอำเภอบุณฑริก ครบ 130 ปี)

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ประธานสภา,สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วน,ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอบุณฑริก (ฉลองการจัดงานจัดตั้งอำเภอบุณฑริก ครบ 130 ปี) โดยมีขบวนแห่ฉลองเมืองบุณฑริกครบ 130 ปี จุดเริ่มต้นขบวนแห่จากหน้าโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ไปถึงบริเวณข้างศาลหลักเมืองอำเภอบุณฑริก

…ในการนี้ต้องขอขอบคุณไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์และ ทีม อสม.ตำบลนาโพธิ์ ทุกท่าน สำหรับขบวนฟ้อนรำที่สวยงามทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

***ขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพ***

แสดงความคิดเห็นของท่าน