5 ธันวาคม 65 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยังถือเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอบุณฑริก (หลังใหม่)

***ขออนุญาตและขอขอบคุณไปยังเจ้าของภาพทุกภาพ***

แสดงความคิดเห็นของท่าน