ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. 125-01 (สายบ้านค่าย หมู่ที่ 2 ถึง บ้านขุมคำ หมู่ที่ 7)

1 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของท่าน