วารสารข่าวเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (ราย 3 เดือน) ปีที่ 10 ฉบับที่ 34 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวเทศบาลตำบลนาโพธิ์ (ราย 3 เดือน) ปีที่ 10 ฉบับที่ 34 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566

*** สวัสดีปีใหม่ 2566…

“ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ”
📌Cr. Pakmud.co

***ขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพ***

แสดงความคิดเห็นของท่าน