ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลนาโพธิ์

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาโพธิ์…

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แสดงความคิดเห็นของท่าน