โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566 (หลักสูตรจัดตั้ง) ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลนาโพธิ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566 (หลักสูตรจัดตั้ง) ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 ณ ค่ายเยาวชน อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วน ,ข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ และขอขอบคุณทีมวิทยากรจากศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดและทีมงานอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย มา ณ โอกาสนี้

**ขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพ**

แสดงความคิดเห็นของท่าน