ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2566

แสดงความคิดเห็นของท่าน