การดำเนินการตรวจสภาพบ้านผู้ยากไร้

วันที่ 20 เมษายน 2566 งานพัฒนาชุมชน สังกัด เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์คนพิการทั่วไป และพนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการออกพื้นที่ตรวจสภาพบ้านผู้ยากไร้เพื่อประกอบการทำจัดทำแบบ ปร.4 และ ปร.5 ในการดำเนินการปรับสภาพบ้านให้แก่คนพิการผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 10 จำนวน 2 หลัง หลัง 40,000 บาท

แสดงความคิดเห็นของท่าน