โครงการวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้จัดทำโครงการวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน ข้าราชการ คณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมด้วย สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ (บุณฑริก) จิตอาสา ประชาชนทั่วไป และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ วัดคำเจริญ บ้านขุมคำ ม.7 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็นของท่าน