มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย)

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และรองปลัดเทศบาล ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน