การระงับเหตุเพลิงไหม้โรงเรือนและคอกสัตว์ ของนางเพชรบูรณ์ ดุจดา หมู่ 6

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 04.28 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ได้รับแจ้งเหตุเกิดเพลิงไหม้โรงเรือนและคอกสัตว์ ของนางเพชรบูรณ์ ดุจดา หมู่ 6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานดับเพลิงได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในการดับเพลิงและสามารถควบคุมเพลิงระงับเหตุได้ในเวลาประมาณ 06.00 น.

แสดงความคิดเห็นของท่าน