โครงการร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอบุณฑริก และจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วน ,ข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมโครงการร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอบุณฑริก และจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ณ ลานเอนกประสงค์เขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำโดมน้อย (ข้างศาลหลักเมืองอำเภอบุณฑริก) โดยมีขบวนแห่เทียนพรรษาจากอำเภอบุณฑริกและจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบุณฑริก 9 แห่ง ซึ่งมีจุดเริ่มต้นขบวนแห่จากหน้าโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมจากอำเภอบุณฑริกแล้ว เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม และเทียนพรรษา ณ วัดวัดห้วยไทรเจริญธรรม

***ขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพ***

แสดงความคิดเห็นของท่าน