การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 22 สิงหาคม เวลา 12.30 น. นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  หัวหน้าส่วน  คณะครู   ข้าราชการ  และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ    ได้เข้าร่วมในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์  ณ  โรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ  โดยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี  ในการนี้ได้รับเกี่ยรติจาก นายอภัย  วุฒิโสภากร นายอำเภอบุณฑริก และ นางปริวศา สารสิทธิ์ ท้องถิ่นอำเภอบุณฑริก และคณะเข้าร่วมในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

***ขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพ***

แสดงความคิดเห็นของท่าน