ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย สอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ หรือ โทร.045-950742 กด 0 หรือมือถือ 08-6033-9080,08-6835-2559

ดูหน้านี้ : 41
วันนี้: 1
รวมทั้งหมด: 209698

แสดงความคิดเห็นของท่าน