กิจกรรมเนื่องใน “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,หัวหน้าส่วน, ข้าราชการ, ครู และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันปิยมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเเกล้่าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ หอประชุมอำเภอบุณฑริก (สระบัวขาว)

แสดงความคิดเห็นของท่าน