การติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการติดตั้งถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ณ วัดศรีเจริญ และวัดโนนเกษม

แสดงความคิดเห็นของท่าน