กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ประธานสภา ,สมาชิกสภา ,รองปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วน ,ข้าราชการ ,ครู ,พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับโรงเรียน ,ผู้นำหมู่บ้าน ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,หน่วยงานราชการ ,องค์กรภาครัฐ, เอกชน ,ห้างร้าน ,พ่อค้าแม่ค้า ตลอดจนประชาชนตำบลนาโพธิ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลนาโพธิ์

ในการนี้เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ขอขอบคุณไปยังผู้มีอุปการะคุณทุกท่านตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีเช่นเคยในปีต่อๆไป

**ขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพ**

แสดงความคิดเห็นของท่าน