ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๗ บ้านขุมคำ จากสามแยกนานายสาคร ถึง นานายวิชัย เรืองอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็นของท่าน