กิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอ่านสาร “วัน อปพร.” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร.กลาง เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2567

แสดงความคิดเห็นของท่าน