โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

วันที่ 11-17 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ ,ผู้นำหมู่บ้าน ,อปพร.ตำบลนาโพธิ์ และ อสม.ตำบลนาโพธิ์ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา ณ ป้อมยามสถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์

แสดงความคิดเห็นของท่าน