ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๒๕-๐๔ สายบ้านดอนตะโน บ้านโนนกาหลงน้อย ตำบลบ้านแมด หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แสดงความคิดเห็นของท่าน