ประวัติบ้านนาโพธิ์

เดิมทีเขตบ้านนาโพธิ์เป็นเขตป่ามีสัตว์ป่ามากมายและมีแหล่งน้ำ    จึงมีคนอพยพมาจากบ้านขั่วหมี ( บ้านฮ่องสามหนองบัว ) และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านห้วยไร่ มากัน 7  ครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยยื่นแบบต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) เทศบาลตำบลนาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม

การปิดตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การปิดตลาดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2564 และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิคม พระเมเด นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับกำนัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. ฝ่ายปกครอง ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บ้านกลาง หมู่ 5

อ่านเพิ่มเติม