โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน Big CIeaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เว

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม